MAARJAMAA HARIDUSKOLLEEGIUM pakub sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust Emajõe ja Valgejõe õppekeskuses.  

TEENUSE EEMÄRK: on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.  

SIHTGRUPP: erivajadusega lapsed, mis jagunevad järgmiselt:

 • kuni 16-aastastele isikutele, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses
 • lastele, kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse § 28 alusel abivajadus ning sotsiaalhoolekande seaduse § 62 lõigete 3 ja 4 alusel.

ASUKOHT:

Emajõe õppekeskus. Kaagvere, Kastre vald, 62317 Tartumaa.

Valgejõe õppekeskus. Linda 10, Tapa, 45108 Lääne-Virumaa

PAKUTAVAD TEENUSED:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine; 
 • Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;
 • Rehabilitatsiooni tulemuste hindamine; 
 • Loovterapeudi teenus (individuaal-, pere-  ja grupiteenus);
 • Tegevusterapeudi teenus (individuaal-, pere-  ja grupiteenus); 
 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaal-, pere- ja grupiteenus);
 • Eripedagoogi teenus (individuaal-, pere- ja grupiteenus);
 • Psühholoogi teenus (individuaal-, pere-  ja grupiteenus);
 • Õe teenus (individuaal-, pere-  ja grupiteenus);
 • Logopeedi teenus (individuaal-, pere- ja grupiteenus);
 • Arsti teenus 

MEESKOND: 

 • Hele Täär – eripedagoog, logopeed (Emajõe õppekeskus)
 • Killu Kaare – psühholoog (Emajõe õppekeskus)
 • Ülle Vene – sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Taimi Nilson - sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Elise Tõllimäe - sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Neveli Uibos - sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Tiina Radionov - sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Gerli Brifk - sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Maarja Hanson - sotsiaaltöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Margot Lippmaa - sotsiaaötöötaja (Emajõe õppekeskus)
 • Teele Hallmägi - loovterapeut (Emajõe õppekeskus)
 • Reigo Reppo - arst (Emajõe õppekeskus)
 • Riina Lumpre - õde (Emajõe õppekeskus, laspsehoolduspuhkusel)
 • Marianne Kaasik - õde (Emajõe õppekeskus)
 • Veronika Annus – sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Ivo Paju - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Merike Nakström - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Pernilla Prual - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Anu Müür - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Eveli Indov - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Katrin Harjus - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Keiti Elken - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Helina Vares - loovterapeut (Valgejõe õppekeskus)
 • Eva-Mai Kalavus - tegevusterapeut (Valgejõe õppekeskus)
 • Kadri Lehtsalu - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)
 • Tea Valdre - sotsiaaltöötaja (Valgejõe õppekeskus)

TEENUSELE SAAMISEKS: Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

Rehabilitatsiooniteenusele saamiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti suunamiskiri. Suunamisotsuse või järjekorra saabumise teate saamisel peab isik 60 päeva jooksul pöörduma sobiva teenuse osutaja poole, et kokku leppida teenuse saamises. 

Eelregistreerimisel on vajalik registreeritava isiku nimi, isikukood, suunamiskirja number ja kontaktandmed. Teenusele tulles on vaja kaasa võtta kindlasti suunamiskirja ORIGINAALEKSEMPLAR.  

Sobiv aeg lepitakse kokku eelregistreerimise käigus E-R kell 09.00 – 16.00

Eelregistreerimise kontaktandmed:

Kontaktisik Emajõel:

Ülle Vene, teenuste koordinaator

Tel: 533 10 835

e-post: ulle.vene [at] mhk.edu.ee

 

Kontaktisik Valgejõel:
Veronika Annus, sotsiaaltööjuht
Tel: 562 53 173
e-post: veronika.annus [at] mhk.edu.ee

 

NB: Ravi, taastusravi või sanatoorse ravi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole. Nimetatud teenuseid rehabilitatsiooni raames ei hüvitata.  
Täpsemat infot rehabilitatsiooniteenustest on võimalik saada Sotsiaalkindlustusameti kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee ja Sotsiaalministeeriumi kodulehel https://www.sm.ee/et/rehabilitatsioon

Kui inimese elukoht ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja asukoht on erinevates valdades või linnades, siis riik kompenseerib sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale maksimaalselt 41,55 eur aastas. Sõidukulude hüvitamiseks on vajalik esitada taotlus ja kuludokumendid. Taotlus rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulude hüvitamiseks on leitav siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus/  

 

 

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Tugiteenused
Õppeainete tabel: 
Õppeained (RÕK + LK)10.klassi kursused11.klassi kursused12.klassi kursused
Eesti keel
Kirjandus
B2 taseme võõrkeel
B1 taseme võõrkeel
Matemaatika
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Inimeseõpetus
Muusikaõpetus
Kunstiõpetus
Kehaline kasvatus
Uurimistöö
Arvutiõpetus
Valikkursus
Kokku