Maarjamaa Hariduskolleegium

 

Maarjamaa Hariduskolleegium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav põhikool psüühikahäiretega ja käitumisprobleemidega lastele. Kooli võetakse vastu 12-17 aastaseid poisse ja tüdrukuid, kellele on vaja kohaldada kinnise lasteasutuse teenust. Õpilasi suunatakse kooli kohtuotsuse või -määruse alusel. Õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel nii eesti kui vene keeles.

 

Kool tegutseb 2 õppekeskuses, Emajõe õppekeskus (Kastre vald, Tartumaa) ja Valgejõe õppekeskus (Tapa vald, Lääne-Virumaa), mis on uuendatud aastatel 2014-2016.