Eriolukorra meetmetest


Eriolukorraga seoses on kool rakendanud järgmisi ettevaatusabinõusid viiruste ärahoidmiseks: 

 • Igapäevane õppetöö toimub selles kasvatusrühmas, kus õpilane elab.
 • Tööle ei lubata haigustunnustega isikuid ega neid, kelle lähikondsed on viirusesse nakatunud.
 • Töö- ja elukorraldus hoiab kontaktide arvu võimalikult väikese. 
 • Koolis kasutatakse igapäevaselt nii desinfitseerivaid kui isikukaitsevahendeid ning jälgitakse laste ja töötajate tervist.
 • Kodukülastusi ei toimu ja külalisi vastu ei võeta. Lähedastega võimaldatakse igapäevaselt suhelda IT vahendite abil.
 • Saabunud pakid edastatakse õpilastele mitte enne 72 tunni möödumist esimesel tööpäeval ja desinfitseeritakse enne kätteandmist.
 • Kui tuleb uus õpilane või kui õpilane lahkub omavoliliselt ning tagasi tuuakse, siis paigutatakse ta 14-päevaks karantiini. 
 • Jätkuvad ettenähtud teraapiad ja ka psühhiaatrite/psühholoogide nõustamised, kuid seda IT vahendite abil. 
 • Õpilastel on võimalus IT vahendite abil suhelda igapäevaselt oma sotsiaalpedagoogiga ning soovi korral ka lastekaitsetöötaja või mõne muu ametnikuga.
 • Õpilased saavad tellida raamatukogust lauamänge ja raamatuid, laiendanud on TV kanalite arvu. 


 

Eriolukorraga seoses on kool rakendanud järgmisi ettevaatusabinõusid viiruste ärahoidmiseks: 

 • Igapäevane õppetöö toimub selles kasvatusrühmas, kus õpilane elab.
 • Tööle ei lubata haigustunnustega isikuid ega neid, kelle lähikondsed on viirusesse nakatunud.
 • Töö- ja elukorraldus hoiab kontaktide arvu võimalikult väikese. 
 • Koolis kasutatakse igapäevaselt nii desinfitseerivaid kui isikukaitsevahendeid ning jälgitakse laste ja töötajate tervist.
 • Kodukülastusi ei toimu ja külalisi vastu ei võeta. Lähedastega võimaldatakse igapäevaselt suhelda IT vahendite abil.
 • Saabunud pakid edastatakse õpilastele mitte enne 72 tunni möödumist esimesel tööpäeval ja desinfitseeritakse enne kätteandmist.
 • Kui tuleb uus õpilane või kui õpilane lahkub omavoliliselt ning tagasi tuuakse, siis paigutatakse ta 14-päevaks karantiini. 
 • Jätkuvad ettenähtud teraapiad ja ka psühhiaatrite/psühholoogide nõustamised, kuid seda IT vahendite abil. 
 • Õpilastel on võimalus IT vahendite abil suhelda igapäevaselt oma sotsiaalpedagoogiga ning soovi korral ka lastekaitsetöötaja või mõne muu ametnikuga.
 • Õpilased saavad tellida raamatukogust lauamänge ja raamatuid, laiendanud on TV kanalite arvu.