Meie koolist

Hoolekogu


Koosseis:

 1. Irene Käosaar (irene.kaosaar@integratsioon.ee) - lapsevanemate esindaja, MTÜ Lastekaitse Liit
 2. Tõnu Jürjen (tonu.jurjen@ut.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Tartu Ülikool
 3. Birgit Siigur (birgit.siigur@sotsiaalkindlustusamet.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Sotsiaalkindlustusamet
 4. Helmer Hallik (helmer.hallik@politsei.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Politsei- ja Piirivalveamet
 5. Karmen Vetemäe (karmen.vetemae@kastre.ee)  – toetava organisatsiooni esindaja, Kastre Vald
 6. Monika Martin (monika.martin@tapa.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Tapa vald
 7. Jürgen Rakaselg (jurgen.rakaselg@hm.ee) – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium
 8. Pille Ellamik (pille.ellamik@mhk.edu.ee) – õppenõukogu ja õpilasesinduse esindaja Emajõe õppekeskuses
 9. Merike Nakström (merike.nakstrom@mhk.edu.ee) - õppenõukogu esindaja Valgejõe õppekeskuses
 10. Diana Väli-Kurnikov (diana.vali@mhk.edu.ee) - õpilasesinduse esindaja Valgejõe õppekeskuses

 

 

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi 12.08.2019 käskkirjaga nr. 9.1-2.1/19/2912-2

 

Koosseis:

 1. Irene Käosaar (irene.kaosaar@integratsioon.ee) - lapsevanemate esindaja, MTÜ Lastekaitse Liit
 2. Tõnu Jürjen (tonu.jurjen@ut.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Tartu Ülikool
 3. Birgit Siigur (birgit.siigur@sotsiaalkindlustusamet.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Sotsiaalkindlustusamet
 4. Helmer Hallik (helmer.hallik@politsei.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Politsei- ja Piirivalveamet
 5. Karmen Vetemäe (karmen.vetemae@kastre.ee)  – toetava organisatsiooni esindaja, Kastre Vald
 6. Monika Martin (monika.martin@tapa.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Tapa vald
 7. Jürgen Rakaselg (jurgen.rakaselg@hm.ee) – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium
 8. Pille Ellamik (pille.ellamik@mhk.edu.ee) – õppenõukogu ja õpilasesinduse esindaja Emajõe õppekeskuses
 9. Merike Nakström (merike.nakstrom@mhk.edu.ee) - õppenõukogu esindaja Valgejõe õppekeskuses
 10. Diana Väli-Kurnikov (diana.vali@mhk.edu.ee) - õpilasesinduse esindaja Valgejõe õppekeskuses

 

 

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi 12.08.2019 käskkirjaga nr. 9.1-2.1/19/2912-2