Meie koolist

Hoolekogu


Koosseis:

 1. Varje Ojala (varje.ojala@lastekaitseliit.ee) - lapsevanemate esindaja, MTÜ Lastekaitse Liit
 2. Tõnu Jürjen (tonu.jurjen@ut.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Tartu Ülikool
 3. Enelis Linnas (enelis.linnas@sotsiaalkindlustusamet.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Sotsiaalkindlustusamet
 4. Helmer Hallik (helmer.hallik@politsei.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Politsei- ja Piirivalveamet
 5. Karmen Vetemäe (karmen.vetemae@kastre.ee)  – toetava organisatsiooni esindaja, Kastre Vald
 6. Valdo Helmelaid (valdo.helmelaid@tapa.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Tapa vald
 7. Jürgen Rakaselg (jurgen.rakaselg@hm.ee) – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium
 8. Pille Ellamik (pille.ellamik@mhk.edu.ee) – õppenõukogu esindaja Emajõe õppekeskuses
 9. Kadri Roon (kadri.roon@mhk.edu.ee) - õpilaste esindaja Emajõe õppekeskuses
 10. Kertu Allik (kertu.allik@mhk.edu.ee) - õpilaste esindaja Valgejõe õppekeskuses
 11. Merike Nakström (merike.nakstrom@mhk.edu.ee) - õppenõukogu esindaja Valgejõe õppekeskuses

 

 

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi 29.11.2022 käskkirjaga nr. 9.1-2.1/22/4252-3

 

Koosseis:

 1. Varje Ojala (varje.ojala@lastekaitseliit.ee) - lapsevanemate esindaja, MTÜ Lastekaitse Liit
 2. Tõnu Jürjen (tonu.jurjen@ut.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Tartu Ülikool
 3. Enelis Linnas (enelis.linnas@sotsiaalkindlustusamet.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Sotsiaalkindlustusamet
 4. Helmer Hallik (helmer.hallik@politsei.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Politsei- ja Piirivalveamet
 5. Karmen Vetemäe (karmen.vetemae@kastre.ee)  – toetava organisatsiooni esindaja, Kastre Vald
 6. Valdo Helmelaid (valdo.helmelaid@tapa.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Tapa vald
 7. Jürgen Rakaselg (jurgen.rakaselg@hm.ee) – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium
 8. Pille Ellamik (pille.ellamik@mhk.edu.ee) – õppenõukogu esindaja Emajõe õppekeskuses
 9. Kadri Roon (kadri.roon@mhk.edu.ee) - õpilaste esindaja Emajõe õppekeskuses
 10. Kertu Allik (kertu.allik@mhk.edu.ee) - õpilaste esindaja Valgejõe õppekeskuses
 11. Merike Nakström (merike.nakstrom@mhk.edu.ee) - õppenõukogu esindaja Valgejõe õppekeskuses

 

 

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi 29.11.2022 käskkirjaga nr. 9.1-2.1/22/4252-3