Meie koolist

Hoolekogu


Koosseis:

 1. Varje Ojala (varje.ojala@lastekaitseliit.ee) - lapsevanemate esindaja, MTÜ Lastekaitse Liit
 2. Kelli Ilisson (kelli.ilisson@sotsiaalkindlustusamet.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Sotsiaalkindlustusamet
 3. Karmen Vetemäe (karmen.vetemae@kastre.ee)  – toetava organisatsiooni esindaja, Kastre Vald
 4. Valdo Helmelaid (valdo.helmelaid@tapa.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Tapa vald
 5. Jürgen Rakaselg (jurgen.rakaselg@hm.ee) – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium
 6. Hurma Toru (hurma.toru@mhk.edu.ee) – õppenõukogu esindaja
 7. Kadri Roon (kadri.roon@mhk.edu.ee) - õpilaste esindaja

 

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi 04.01.2024 käskkirjaga nr. 9.1-2.1/23/4256-4

 

Koosseis:

 1. Varje Ojala (varje.ojala@lastekaitseliit.ee) - lapsevanemate esindaja, MTÜ Lastekaitse Liit
 2. Kelli Ilisson (kelli.ilisson@sotsiaalkindlustusamet.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Sotsiaalkindlustusamet
 3. Karmen Vetemäe (karmen.vetemae@kastre.ee)  – toetava organisatsiooni esindaja, Kastre Vald
 4. Valdo Helmelaid (valdo.helmelaid@tapa.ee) – toetava organisatsiooni esindaja, Tapa vald
 5. Jürgen Rakaselg (jurgen.rakaselg@hm.ee) – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium
 6. Hurma Toru (hurma.toru@mhk.edu.ee) – õppenõukogu esindaja
 7. Kadri Roon (kadri.roon@mhk.edu.ee) - õpilaste esindaja

 

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi 04.01.2024 käskkirjaga nr. 9.1-2.1/23/4256-4