Meie koolist

Hoolekogu

Koosseis:

 1. Jürgen Rakaselg – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium;
 2. Tõnu Poopuu – lastevanemate esindaja, MTÜ Lastekaitse Liit;
 3. Tõnu Jürjen – toetava organisatsiooni esindaja, Tartu Ülikool;
 4. Birgit Siigur – toetava organisatsiooni esindaja, Sotsiaalkindlustusamet;
 5. Helmer Hallik – toetava organisatsiooni esindaja, Politsei- ja Piirivalveamet;
 6. Karmen Vetemäe – toetava organisatsiooni esindaja, Kastre vald;
 7. Aivi Must – toetava organisatsiooni esindaja, Tapa vald;
 8. Õppenõukogu esindaja Emajõe õppekeskuses – Pille Ellamik;
 9. Õppenõukogu esindaja Valgejõe õppekeskuses – Merike Nakström;
 10. Õpilasesinduse esindaja Emajõe õppekeskuses – õpilane;
 11. Õpilasesinduse esindaja Valgejõe õppekeskuses – Mirjam-Marleen Kond.

 

Hoolekogu koosseis on kinnitatud ministri käskkirjaga nr. 21.02.2018 nr 1.1-2/18/75