Meie koolist

Õppetöö


Oleme kasvatusliku rõhuasetusega põhikool, kus õpilasele on loodud individuaalsed, eakohased ja turvalised võimalused haridustee jätkamiseks, kus toetatakse õpilase tervist ja igakülgset arengut ning resotsialiseerumist ühiskonda.
 

Loe lisaks


Oleme kasvatusliku rõhuasetusega põhikool, kus õpilasele on loodud individuaalsed, eakohased ja turvalised võimalused haridustee jätkamiseks, kus toetatakse õpilase tervist ja igakülgset arengut ning resotsialiseerumist ühiskonda.
 

Loe lisaks

Õppenõukogu

2018/2019 õppeaasta õppenõukogu koosolekute ajad:

EMAJÕE ÕPPEKESKUS:

19. detsember 2018. a.
10. juuni 2019. a.
18. juuni 2019. a.
30. august 2019. a.

 

VALGEJÕE ÕPPEKESKUS:

20. detsember 2018. a.
11. juuni 2019. a.
20. juuni 2019. a.
29. august 2019. a.