Meie koolist

Õppetöö


Oleme kasvatusliku rõhuasetusega põhikool, kus õpilasele on loodud individuaalsed, eakohased ja turvalised võimalused haridustee jätkamiseks, kus toetatakse õpilase tervist ja igakülgset arengut ning resotsialiseerumist ühiskonda.
 

Loe lisaks


Oleme kasvatusliku rõhuasetusega põhikool, kus õpilasele on loodud individuaalsed, eakohased ja turvalised võimalused haridustee jätkamiseks, kus toetatakse õpilase tervist ja igakülgset arengut ning resotsialiseerumist ühiskonda.
 

Loe lisaks

Õppetöö korraldus

Õppeperioodid ja koolivaheajad 2020/ 2021 õa. 

I periood  01.09.- 18.10. (koolivaheaeg 19.10.2020-25.10.2020);

II periood  26.10.- 22.12. (koolivaheaeg 23.12.2020-10.01.2021);

III periood 11.01.- 21.02. (koolivaheaeg 22.02.2021-28.02.2021);

IV periood 01.03.- 18.04. (koolivaheaeg 19.04.2021-25.04.2021);

V periood 26.04.- 13.06. (koolivaheaeg 14.06.2021-31.08.2021).

 

Emajõe õppekeskus: Tunnijaotusplaan ja õpetajate vastuvõtuajad 

Valgejõe õppekeskus: Tunnijaotusplaan ja õpetajate konsultatsiooniajad

Haiglaõppe korraldus