Õpetajad


Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus Tartumaal Kaagvere külas ootab oma kollektiivi:

 • klassiõpetajat (eesti ja vene õppekeel, 2 ametikohta);
 • tehnoloogiaõpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 1,0);
 • inglise keele õpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 0,8);
 • loodusainete õpetajat (asenduskoht, eesti õppekeel, koormus 1,0)
 • kehalise kasvatuse õpetajat-ringijuhti (eesti ja vene õppekeel, koormus 1,0);

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus ootab oma kollektiivi

 • haiglaõpetajat Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikusse (koormus 0,5).

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskus Lääne-Virumaal Tapal ootab oma kollektiivi:

 • eesti keele ja kirjanduse õpetajat (eesti õppekeel, koormus 1,0);
 • matemaatika õpetajat (eesti õppekeel, koormus 0,5);
 • kehalise kasvatuse õpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 1,0);
 • arvutiõpetuse õpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 0,41);
 • ajaloo, ühiskonna- ja inimeseõpetuse õpetajat (eesti õppekeel, koormus 1,0);
 • muusikaõpetuse õpetajat (eesti õppekeel, koormus 0,32);
 • loodusainete õpetajat (eesti õppekeel, koormus 1,0);
 • tehnoloogiaõpetajat (eesti õppekeel, koormus 0,72);
 • inglise keele õpetajat (eesti õppekeel, koormus 1,0);
 • inglise keele õpetajat (vene õppekeel, koormus 0,55);
 • käsitööõpetajat (eesti õppekeel, koormus 0,45);
 • saksa keele õpetajat (vene õppekeel, koormus 0,14).

 

Nõudmised kandidaadile:

Vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

 

Kandideerimiseks saata CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri e-posti aadressile anne.annus@mhk.edu.ee hiljemalt 29.05.2019.

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus Tartumaal Kaagvere külas ootab oma kollektiivi:

 • klassiõpetajat (eesti ja vene õppekeel, 2 ametikohta);
 • tehnoloogiaõpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 1,0);
 • inglise keele õpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 0,8);
 • loodusainete õpetajat (asenduskoht, eesti õppekeel, koormus 1,0)
 • kehalise kasvatuse õpetajat-ringijuhti (eesti ja vene õppekeel, koormus 1,0);

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus ootab oma kollektiivi

 • haiglaõpetajat Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikusse (koormus 0,5).

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskus Lääne-Virumaal Tapal ootab oma kollektiivi:

 • eesti keele ja kirjanduse õpetajat (eesti õppekeel, koormus 1,0);
 • matemaatika õpetajat (eesti õppekeel, koormus 0,5);
 • kehalise kasvatuse õpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 1,0);
 • arvutiõpetuse õpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 0,41);
 • ajaloo, ühiskonna- ja inimeseõpetuse õpetajat (eesti õppekeel, koormus 1,0);
 • muusikaõpetuse õpetajat (eesti õppekeel, koormus 0,32);
 • loodusainete õpetajat (eesti õppekeel, koormus 1,0);
 • tehnoloogiaõpetajat (eesti õppekeel, koormus 0,72);
 • inglise keele õpetajat (eesti õppekeel, koormus 1,0);
 • inglise keele õpetajat (vene õppekeel, koormus 0,55);
 • käsitööõpetajat (eesti õppekeel, koormus 0,45);
 • saksa keele õpetajat (vene õppekeel, koormus 0,14).

 

Nõudmised kandidaadile:

Vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

 

Kandideerimiseks saata CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri e-posti aadressile anne.annus@mhk.edu.ee hiljemalt 29.05.2019.