ÕPETAJAD


Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskus Lääne-Virumaal Tapal ootab oma kollektiivi:

  • eesti keele ja kirjanduse õpetajat (eesti õppekeel, koormus 1,0);
  • kehaline kasvatuse õpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 1,0);
  • arvutiõpetuse õpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 0,41);
  • muusikaõpetuse õpetajat (eesti õppekeel, koormus 0,32)
  • ajaloo, ühiskonna- ja inimeseõpetuse õpetajat (eesti õppekeel, koormus 1,0).

 

Nõudmised kandidaadile:

Vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

 

Kandideerimiseks saata CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri e-posti aadressile anne.annus@mhk.edu.ee hiljemalt 09.08.2020.

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskus Lääne-Virumaal Tapal ootab oma kollektiivi:

  • eesti keele ja kirjanduse õpetajat (eesti õppekeel, koormus 1,0);
  • kehaline kasvatuse õpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 1,0);
  • arvutiõpetuse õpetajat (eesti ja vene õppekeel, koormus 0,41);
  • muusikaõpetuse õpetajat (eesti õppekeel, koormus 0,32)
  • ajaloo, ühiskonna- ja inimeseõpetuse õpetajat (eesti õppekeel, koormus 1,0).

 

Nõudmised kandidaadile:

Vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

 

Kandideerimiseks saata CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri e-posti aadressile anne.annus@mhk.edu.ee hiljemalt 09.08.2020.