Meie koolist

Tugisüsteem


Oleme õpilaskoduga kool. Pakume ööpäevaringset tuge psüühikahäiretega ja käitumisprobleemidega lastele. Oma töös toetume õpilase tugevustele, lähtume iga õpilase individuaalsetest vajadustest. Õppe- ja kasvatustööd korraldame seostatult ning õpilase eripärast lähtuvalt. Õpilase arengu toetamisel peame oluliseks majasisest meeskonnatööd ning koostööd võrgustikuga. Leiame ja kaasame vajadusel spetsialiste väljastpoolt.

Oleme õpilaskoduga kool. Pakume ööpäevaringset tuge psüühikahäiretega ja käitumisprobleemidega lastele. Oma töös toetume õpilase tugevustele, lähtume iga õpilase individuaalsetest vajadustest. Õppe- ja kasvatustööd korraldame seostatult ning õpilase eripärast lähtuvalt. Õpilase arengu toetamisel peame oluliseks majasisest meeskonnatööd ning koostööd võrgustikuga. Leiame ja kaasame vajadusel spetsialiste väljastpoolt.

Õpilaskodu

Õpilaskodu on avatud aastaringselt. Õpilaskodus elavad õpilased rühmades, igal õpilasel on oma tuba. Ühes rühmas on üldjuhul kuni 6 õpilast. Konkreetne õpilaste arv rühmas sõltub õpilaste toimetulekutasemest ja õpilaste omavahelisest sobivusest.

Kasvatusrühma tegevust koordineerib sotsiaalpedagoog, kes teeb koostööd lapse võrgustikuga.  Ööpäevaringselt tagavad õpilaste turvalisuse  ja arendavad tegevused  selle rühma kasvatusala töötajad. Õpilaskodus elades omandavad õpilased igapäevaeluks vajalikke toimetulekuoskusi.