Meie koolist

Tugisüsteem


Seoses teenuste kirjelduse muutusega on hetkel sellelt lehelt tekstid puudu. Lisainfot saate sekretärilt (andmed kontaktide lehel)


Seoses teenuste kirjelduse muutusega on hetkel sellelt lehelt tekstid puudu. Lisainfot saate sekretärilt (andmed kontaktide lehel)

Õpilaskodu

Õpilaskodu on avatud 365 päeva aastas. Õpilaskodus elavad õpilased rühmades, igal õpilasel on oma tuba. Kasvatusrühma tegevust koordineerib sotsiaalpedagoog ning ööpäevaringselt tagavad õpilaste turvalisuse ja arendavad tegevused  selle rühma kasvatusala töötajad. Ühes rühmas on üldjuhul kuni 6 õpilast. Konkreetne õpilaste arv rühmas sõltub õpilaste toimetulekutasemest ja õpilaste omavahelisest sobivusest.