Meie lood

Eksamite toimumiste ajad 2018 09. aprill ainjahhu


Põhikooli riikliku õppekava järgi õppivad õpilased sooritavad 2017/2018 õppeaastal järgmised ühtsete ülesannetega põhikooli eksamid:

 1. Eesti keel teise keelena (kirjalik, suuline) – 01. juuni 2018. a;
 2. Eesti keel (kirjalik) – 01. juuni 2018. a;
 3. Matemaatika (kirjalik) - 08. juuni 2018.a;
 4. Valikeksam – 13. juuni 2018. a;

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivad õpilased sooritavad 2017/2018 õppeaastal järgmised põhikooli eksamid:

 1. Eesti keel (kirjalik) – 01. juuni 2018. a;
 2. Matemaatika (kirjalik) - 08. juuni 2018.a;
 3. Loodusõpetus – 13. juuni 2018. a;

Korduseksamid Emajõe õppekeskuses toimuvad 18.06.2018.a.

Põhikooli riikliku õppekava järgi õppivad õpilased sooritavad 2017/2018 õppeaastal järgmised ühtsete ülesannetega põhikooli eksamid:

 1. Eesti keel teise keelena (kirjalik, suuline) – 01. juuni 2018. a;
 2. Eesti keel (kirjalik) – 01. juuni 2018. a;
 3. Matemaatika (kirjalik) - 08. juuni 2018.a;
 4. Valikeksam – 13. juuni 2018. a;

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivad õpilased sooritavad 2017/2018 õppeaastal järgmised põhikooli eksamid:

 1. Eesti keel (kirjalik) – 01. juuni 2018. a;
 2. Matemaatika (kirjalik) - 08. juuni 2018.a;
 3. Loodusõpetus – 13. juuni 2018. a;

Korduseksamid Emajõe õppekeskuses toimuvad 18.06.2018.a.