Õpilaskodu on avatud aastaringselt. Õpilaskodus elavad õpilased rühmades, igal õpilasel on oma tuba. Ühes rühmas on üldjuhul kuni 6 õpilast. Konkreetne õpilaste arv rühmas sõltub õpilaste toimetulekutasemest ja õpilaste omavahelisest sobivusest.

Kasvatusrühma tegevust koordineerib sotsiaalpedagoog, kes teeb koostööd lapse võrgustikuga.  Ööpäevaringselt tagavad õpilaste turvalisuse  ja arendavad tegevused  selle rühma kasvatusala töötajad. Õpilaskodus elades omandavad õpilased igapäevaeluks vajalikke toimetulekuoskusi.
 

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Tugiteenused