MAARJAMAA HARIDUSKOLLEEGIUM pakub sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust Emajõe õppekeskuses.  

TEENUSE EEMÄRK: on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.  

SIHTGRUPP: erivajadusega lapsed, mis jagunevad järgmiselt:

 • kuni 16-aastastele isikutele, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses
 • lastele, kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse § 28 alusel abivajadus ning sotsiaalhoolekande seaduse § 62 lõigete 3 ja 4 alusel.

ASUKOHT:

Emajõe õppekeskus. Kaagvere, Kastre vald, 62317 Tartumaa.

PAKUTAVAD TEENUSED:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine; 
 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaal- ja grupiteenus);
 • Eripedagoogi teenus (individuaal- ja grupiteenus);
 • Psühholoogi teenus (individuaal- ja grupiteenus);
 • Õe teenus (individuaal- ja grupiteenus);
  • Logopeedi teenus (individuaal- ja grupiteenus);

MEESKOND: 

 • Hele Täär – eripedagoog, logopeed
 • Killu Kaare – psühholoog
 • Birgit Tallmeister – psühholoog
 • Ülle Vene – sotsiaaltöötaja
 • Elise Tõllimäe - sotsiaaltöötaja
 • Neveli Uibos - sotsiaaltöötaja
 • Gerli Brifk - sotsiaaltöötaja
 • Maarja Hanson - sotsiaaltöötaja
 • Margot Lippmaa - sotsiaaötöötaja
 • Ivo Paju - sotsiaaltöötaja
 • Natalija Loginova-Mametova - sotsiaaltöötaja
 • Margit Kalda - sotsiaaltöötaja
 • Riina Lumpre - õde

TEENUSELE SAAMISEKS: Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

Rehabilitatsiooniteenusele saamiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti suunamiskiri. Suunamisotsuse või järjekorra saabumise teate saamisel peab isik 60 päeva jooksul pöörduma sobiva teenuse osutaja poole, et kokku leppida teenuse saamises. 

Eelregistreerimisel on vajalik registreeritava isiku nimi, isikukood, suunamiskirja number ja kontaktandmed. Teenusele tulles on vaja kaasa võtta kindlasti suunamiskirja ORIGINAALEKSEMPLAR.  

Sobiv aeg lepitakse kokku eelregistreerimise käigus E-R kell 09.00 – 12.00

Eelregistreerimise kontaktandmed:

Kontaktisik Emajõel:

Ülle Vene, teenuste koordinaator

Tel: 5333 2498

e-post: ulle.vene [at] mhk.edu.ee

 

NB: Ravi, taastusravi või sanatoorse ravi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole. Nimetatud teenuseid rehabilitatsiooni raames ei hüvitata.  
Täpsemat infot rehabilitatsiooniteenustest on võimalik saada Sotsiaalkindlustusameti kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee ja Sotsiaalministeeriumi kodulehel https://www.sm.ee/et/rehabilitatsioon

Kui inimese elukoht ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja asukoht on erinevates valdades või linnades, siis riik kompenseerib sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale maksimaalselt 41,55 eur aastas. Sõidukulude hüvitamiseks on vajalik esitada taotlus ja kuludokumendid. Taotlus rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulude hüvitamiseks on leitav siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus/  

 

 

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Tugiteenused