Maarjamaa Hariduskolleegium on saanud toetust Keskkonna Investeeringute Keskusest keskkonna õppeprogrammide läbiviimiseks.

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi õppeprogrammid 2021/2022 ja 2022/2023 õa.

Projekti tutvustus: Projekti eesmärk on õpetada lapsi siduma koolis tunnis õpitud materjali loodusega.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Cooperation
Saki järjekord: 
2