Важно

Eriolukorra meetmetest 19. апреля ainjahhu


Täiendus (07.05):

18. maist alates on taas võimalus lähedastel õpilasi külastada. Külastuseks tuleb ette registreerida lapse sotsiaalpedagoogi juures. Palun olla kohal kokkulepitud ajal ja anda kindlasti teada, kui külastus ära jääb. Vajadusel (kui külastuse soovijaid ühel päeval palju) piirame kohtumist ajaliselt 1,5 tunnini.

Külla võib tulla vaid täiesti terve isik. Kool kraadib külalist ja annab kasutamiseks maski. Maski kandmine ja käte desinfitseerimine kohapeal on kohustuslikud!

Õpilasele toodud pakk tuleb külastajal anda valvelauda enne lapsega kohtumist. Laps saab paki kätte hiljemalt külastusele järgneval tööpäeval pärast töötajapoolset paki desinfitseerimist ja läbivaatust.

Täiendame infot vastavalt olukorra muutustele.

 

Täiendus (04.05):

 1. Õppetöö jätkub kasvatusrühmades kuni õppetöö lõpuni.
 2. Alates 4. maist:
    - võivad toimuda huviringid korraga kuni kahele rühmale.
    - on lubatud treeneri juhendamisel õues toimuvad spordiringide treeningud, kus osaleb õpilasi erinevatest rühmadest. Maksimaalne treeningul korraga osalejate arv on 10 õpilast + treener.
 3. Alates 18. maist hakkavad toimuma aineõpetajate konsultatsioonid õpperuumides, tagada tuleb 2 + 2 reegli täitmine.
 4. Kuni eriolukorra lõpuni paigutatakse uued õpilased ja omavoliliselt lahkumiselt saabujad karantiini 14 päevaks.
 5. Kodukülastusi planeeritakse alates tunnistuse kättesaamisest.
 6. Asutuses ei võeta külalisi (sh lapsevanemaid) vastu õppetöö lõpuni.
 7. Õppetöö lõpeb ja tunnistused antakse kätte Valgejõe õppekeskuses 8. juunil ja Emajõe õppekeskuses 9. juunil. Külalisi aktustele ei kutsuta.

 

Eriolukorraga seoses on kool rakendanud järgmisi ettevaatusabinõusid viiruste ärahoidmiseks: 

 • Igapäevane õppetöö toimub selles kasvatusrühmas, kus õpilane elab.
 • Tööle ei lubata haigustunnustega isikuid ega neid, kelle lähikondsed on viirusesse nakatunud.
 • Töö- ja elukorraldus hoiab kontaktide arvu võimalikult väikese. 
 • Koolis kasutatakse igapäevaselt nii desinfitseerivaid kui isikukaitsevahendeid ning jälgitakse laste ja töötajate tervist.
 • Kodukülastusi ei toimu ja külalisi vastu ei võeta. Lähedastega võimaldatakse igapäevaselt suhelda IT vahendite abil.
 • Saabunud pakid edastatakse õpilastele mitte enne 72 tunni möödumist esimesel tööpäeval ja desinfitseeritakse enne kätteandmist.
 • Kui tuleb uus õpilane või kui õpilane lahkub omavoliliselt ning tagasi tuuakse, siis paigutatakse ta 14-päevaks karantiini. 
 • Jätkuvad ettenähtud teraapiad ja ka psühhiaatrite/psühholoogide nõustamised, kuid seda IT vahendite abil. 
 • Õpilastel on võimalus IT vahendite abil suhelda igapäevaselt oma sotsiaalpedagoogiga ning soovi korral ka lastekaitsetöötaja või mõne muu ametnikuga.
 • Õpilased saavad tellida raamatukogust lauamänge ja raamatuid, laiendanud on TV kanalite arvu. 

 

Täiendus (07.05):

18. maist alates on taas võimalus lähedastel õpilasi külastada. Külastuseks tuleb ette registreerida lapse sotsiaalpedagoogi juures. Palun olla kohal kokkulepitud ajal ja anda kindlasti teada, kui külastus ära jääb. Vajadusel (kui külastuse soovijaid ühel päeval palju) piirame kohtumist ajaliselt 1,5 tunnini.

Külla võib tulla vaid täiesti terve isik. Kool kraadib külalist ja annab kasutamiseks maski. Maski kandmine ja käte desinfitseerimine kohapeal on kohustuslikud!

Õpilasele toodud pakk tuleb külastajal anda valvelauda enne lapsega kohtumist. Laps saab paki kätte hiljemalt külastusele järgneval tööpäeval pärast töötajapoolset paki desinfitseerimist ja läbivaatust.

Täiendame infot vastavalt olukorra muutustele.

 

Täiendus (04.05):

 1. Õppetöö jätkub kasvatusrühmades kuni õppetöö lõpuni.
 2. Alates 4. maist:
    - võivad toimuda huviringid korraga kuni kahele rühmale.
    - on lubatud treeneri juhendamisel õues toimuvad spordiringide treeningud, kus osaleb õpilasi erinevatest rühmadest. Maksimaalne treeningul korraga osalejate arv on 10 õpilast + treener.
 3. Alates 18. maist hakkavad toimuma aineõpetajate konsultatsioonid õpperuumides, tagada tuleb 2 + 2 reegli täitmine.
 4. Kuni eriolukorra lõpuni paigutatakse uued õpilased ja omavoliliselt lahkumiselt saabujad karantiini 14 päevaks.
 5. Kodukülastusi planeeritakse alates tunnistuse kättesaamisest.
 6. Asutuses ei võeta külalisi (sh lapsevanemaid) vastu õppetöö lõpuni.
 7. Õppetöö lõpeb ja tunnistused antakse kätte Valgejõe õppekeskuses 8. juunil ja Emajõe õppekeskuses 9. juunil. Külalisi aktustele ei kutsuta.

 

Eriolukorraga seoses on kool rakendanud järgmisi ettevaatusabinõusid viiruste ärahoidmiseks: 

 • Igapäevane õppetöö toimub selles kasvatusrühmas, kus õpilane elab.
 • Tööle ei lubata haigustunnustega isikuid ega neid, kelle lähikondsed on viirusesse nakatunud.
 • Töö- ja elukorraldus hoiab kontaktide arvu võimalikult väikese. 
 • Koolis kasutatakse igapäevaselt nii desinfitseerivaid kui isikukaitsevahendeid ning jälgitakse laste ja töötajate tervist.
 • Kodukülastusi ei toimu ja külalisi vastu ei võeta. Lähedastega võimaldatakse igapäevaselt suhelda IT vahendite abil.
 • Saabunud pakid edastatakse õpilastele mitte enne 72 tunni möödumist esimesel tööpäeval ja desinfitseeritakse enne kätteandmist.
 • Kui tuleb uus õpilane või kui õpilane lahkub omavoliliselt ning tagasi tuuakse, siis paigutatakse ta 14-päevaks karantiini. 
 • Jätkuvad ettenähtud teraapiad ja ka psühhiaatrite/psühholoogide nõustamised, kuid seda IT vahendite abil. 
 • Õpilastel on võimalus IT vahendite abil suhelda igapäevaselt oma sotsiaalpedagoogiga ning soovi korral ka lastekaitsetöötaja või mõne muu ametnikuga.
 • Õpilased saavad tellida raamatukogust lauamänge ja raamatuid, laiendanud on TV kanalite arvu.