Ametiühingu kontaktid


Usaldusisik - Ave Vill  ave.vill@mhk.edu.ee

 

Ametiühingu juhtkonna liikmed:

Merje Veide  merje.veide@mhk.edu.ee

Marju Older  marju.older@mhk.edu.ee

 

Usaldusisik - Ave Vill  ave.vill@mhk.edu.ee

 

Ametiühingu juhtkonna liikmed:

Merje Veide  merje.veide@mhk.edu.ee

Marju Older  marju.older@mhk.edu.ee